izvoz-freonaKompanija Jugo-Impex EER d.o.o iz Niša, koja se bavi reciklažom elektronskog i električnog otpada, organizuje danas, uz pomoć Ministarstva energetike, izvoz 14 tona freona, supstance koja izaziva negativne posledice po ozonski omotač i stvara efekat “staklene bašte”, najavljeno je iz te firme.

Komercijalni direktor u kompaniji Marija Micaković rekla je Tanjugu da je u cilju što hitnijeg izvoza i zbrinjavanja freona na adekvatan način organizovan izvoz dva kamiona sa lokacije postrojenja za reciklažu elektronskog i električnog otpada u Nišu.

Dozvolu za izvoz freona radi njegovog trajnog uništenja dalo je Ministarstvo energetike.

Micakovićeva je podsetila da je Republika Srbija potpisnik Kjoto protokola, kao i da izvoz freona radi uništenja utiče na formiranje kvota za uvoz te supstance.

U Ministarstvu energetike podsećaju da se izvoz opasnog otpada obavlja u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine, Zakona o upravljanju otpadom i Bazelskom konvencijom o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju i ostalih propisa koji su vezani za transport opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju.

Izvor: Tanjug

Written by sineza.rs