Isplata novca, koji država duguje reciklerskim firmama počela je ove nedelje, rečeno je Tanjugu u Udruženju reciklera Srbije.

Reč je o dugu na ime zaostalih podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine, zaključno sa 31. decembrom prošle godine, koji iznosi gotovo 1,5 milijardi dinara. Na osnovu dogovora s Vladom Srbije isplaćuje se kroz dugoročne hartije od vrednosti.

Predsednica Udruženja reciklera Srbije Ana Petrović Vukićević navela je da je pored činjenica da je to zakonska obaveza, i da su ekološke takse redovno naplaćivane, napravljena pauza od skoro godinu dana u isplaćivanju podsticajnih sredstava.

“Ta sredstva predstavljaju spas u poslednjem trenutku za reciklažnu industriju, jer se zbog te pauze veliki broj reciklera našao na ivici egzistencije”, izjavila je ona Tanjugu i dodala da je, i pored svih problema, reciklaža jedina industrijska grana koja beleži konstantni privredni rast.

U Srbiji danas postoji 2.200 firmi koje se bave sakupljanjem i reciklažom otpada, a 2009. godine bilo ih je 200. Najveći problemi za reciklažnu industriju nastali su nakon ukidanja Fonda za zaštitu životne sredine, krajem prošle godine.

Petrović Vukićević je navela da jedino predvidivim i redovnim plaćanjem svojih obaveza država može da obezbedi stabilan rast reciklažne industrije. Udruženje reciklera Srbije je spremno da već od ponedeljka o svemu partnerski razgovara sa predstavnicima Vlade Srbije, rekla je predsednica Udruženja reciklera Srbije.

Predstavnici Udruženja reciklera Srbije saopštili su prošle nedelje da su zadovoljni odlukom vlade da im se u obveznicama isplate zaostala podsticajna sredstva.

Pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine Mirko Grubišić je tada rekao da će se utvrditi konačna dugovanja fonda i napraviti presek, jer je bilo dobrih projekata, kao i da smatra da fond nije trebalo ukidati.

Izvor: pressonline.rs

Written by sineza.rs