ana-petrovic-vukicevicIndustrija reciklaže je suočena sa brojnim problemima, a osim višemesečnih neisplaćenih naknada, problem predstavlja i sporno tumačenje Pravilnika o porezu na dobit pravnih lica u vezi plaćanja PDV-a za sirovine u periodu od 01. januara do 28. avgusta ove godine. Na ovo je upozorila predsednica Udruženja reciklera Srbije Ana Petrović Vukićević i istakla da je pitanje dana kada će fabrike koje se bave reciklažom početi da se zatvaraju.

“Firme više nemaju novca niti da servisiraju obaveze prema bankama, niti za plate i doprinose zaposlenih”, kaže Petrović Vukićević

Written by sineza.rs