reciklazaDržavni sekretar Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Stana Božović istakla je da je počela ispalata reciklažnoj industriji po osnovu nakande za upravljanje opasnim otpadom i da se na toj poziciji Ministarstva trenutno nalazi 300 miliona dinara.

Konkurs je završen 31. januara, zatim je usledila provera onoga što je navedeno u dokumentaciji, potpisani su ugovori i po njima su isplaćene prve naknade, rekla je Božović novinarima posle obilaska reciklažnog pogona Jugo-impeksa u Nišu, zajedno sa tamošnjim gradonačelnikom Zoranom Perišićem.

Ona je navela da država zaključno sa 2013. godinom reciklažnoj industriji duguje 1,9 milijardi dinara i da su razgovori sa njihovim predstavnicima u toku, kako bi bile definisane međusobne obaveze za nastavak isplata.

Ne smemo dozvoliti da država stane u oblasti upravljanja otpadom“, ukazala je Božović.

Ona je izrazila zadovoljstvo onim što je videla u pogonima “Jugo-impeksa”, kako u pogledu upravljanja elektronskim otpadom tako i zaštitom radnika i njihovog zdravlja.

Gradonačelnik Perišić je podsetio da se trećina svih zakona koje treba uskladitina na putu ka EU odnosi na zaštitu životne sredine.

Ono što je prerađeno u “Jugo-impeksu” od elektronskog otpada za dve godine ravno je zagađenju od 140.000 automobila, a samo jedan tranzistor može da zagadi hektar plodnog zemljišta, naveo je Perišić ilustrujući značaj rada na upravljanju opasnim otpadom.

U Srbiji trenutno rade četiri reciklažna centra za elektronski otpad, a Niš je jedan od strateških centara za čitavu Srbiju.

Izvor: Tanjug

Written by sineza.rs