javni-konkursMinistarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine raspisalo je Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, a koji su od javnog interesa. Cilj ovog konkursa je jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine i realizacija projekata kojima se doprinosi zaštiti i unapređenju prirode, kao i aktivnosti usmerenih na sprovođenje Arhuske konvencije.

Tematska oblast ovog konkursa je zaštita prirode, zaštita vode od zagađivanja, upravljanje otpadom, zaštita od nejonizujućih zračenja, klimatske promene, ali i aktivnosti koje se odnose na sprovođenje Arhuske konvencije.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju udruženja i fondacije koje deluju na teritoriji Republike Srbije i koje su upisane u Registar Agencije za privredne registre, a deluju u oblasti zaštite životne sredine. Može se konkurisati sa po jednim kratkoročnim projektom, s obzirom da sve faze projekta moraju biti završene do kraja 2014. godine.

Pet reciklaža i E-reciklaža pozivaju udruženja i organizacije civilnog društva da učestvuju u ovom projektu i da svojim aktivnostima doprinesu unapređenju i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine.

Takođe nude svoju podršku u vezi konkursa, a kontakt podatke možete pronaći na linkovima: E-reciklaža i Pet reciklaža

Od 26 miliona dinara, koliko će biti dodeljeno ovim konkursom, 6 miliona dinara namenjeno je za sprovođenje projekata koji se odnose na Arhusku konvenciju. Svaki projekat može biti sufinansiran sa najviše 80 odsto njegove vrednosti, odnosno 900 hiljada dinara.

Rok za podnošenje prijava je 25. februar 2014. godine, a početak realizacije projekata očekuje se u maju 2014. godine.

Pogledajte detalje o konkursu i potrebnoj dokumentaciji

Written by sineza.rs