U Srbiji na divljim deponijama završi više od 80% otpada. Ne postoji orgranizovan sistem sakupljanja sekundarnih sirovina, a ni primarna separacija otpada. Umesto toga, na deponijama hiljade roma prikupljaju staklo, papir, metal, plastiku… Žive i na samim deponijama, a mnogi od njih i ceo život provedu na takvim mestima.

Pogledajte priču o tome šta se dešava nakon što vaš otpad odnesu komunalne službe i šta je sve potrebno da bi taj sistem ostao održiv.

Priča o reciklaži nalazi se u sklopu emisije RTS-a “Građanin” koja se govori o životu nacionalnih manjina u Srbiji.

Izvor: RTS

Written by sineza.rs