nis-dobija-sortirnicu-za-otpad-vrednu-700000-euraSredinom jula meseca na prostoru bubanjske deponije trebalo bi da bude postavljena najsavremenija sortirnica vredna 700 hiljada evra.

Kako je navedeno u saopštenju Udruženja reciklera Srbije, nova sortirnica zaposliće 50-ak pripadnika Romske nacionalnosti, a njihovim porodicama biće obezbeđeno socijalno i zdravstveno osiguranje.

– U sortirnici će se sav otpad razvrstavati, neorganski od organskog, PET i ostale vrste. Uz pomoć balistik separatora i roto bubnja će se odvajati oko 80% organskog otpada iz svog sakupljenog otpada na deponiji. Daljim tretmanom on se presuje čime se zapremina smanjuje najmanje 4 puta i produžava se vek postojećim deponijama – stoji u saopštenju.

Balirani otpad biće spaljivan u visokim pećima, a neodvojeni otpad će biti sortiran uz razdvajanje plastike, metala, stakla, kartona, papira i drveta. I ovaj otpad će biti presovan nakon čega će se slati u fabrike za reciklažu.

– Projekat se realizuje u saradnji sa gradom Nišom, projektom IMPACT Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ i Javno komunalnim preduzećem “Medijana”. Sve finansira AIK banka – navedeno je u saopštenju.

U radu sortirnice, kako kažu u Udruženju reciklera, posredno će biti angažovano 500 ljudi zaposlenih u 10 reciklažnih firmi iz klastera “Reciklaža Jug”.

Izvor: ekapija.com

Written by sineza.rs