atteroAmerikanci će ove godine kupiti 130 miliona novih pametnih telefona, 116 miliona tablet i 26 miliona laptop uređaja, pokazuju podaci Consumer Electronics udruženja.

Pravo pitanje je šta se dešava sa starim elektronskim uređajima?

Reciklaža ovih uređaja u SAD, ali i globalno je u povoju, ali se suočava sa nekoliko prepreka – usled neefikasnosti, sakupljanje aparata nije dovoljno, a regulatorne mere variraju od države do države.

Dodatni problem je to što jedan telefon može da “prođe” i četiri ruke pre poslednjeg koraka u procesu. Takođe tehnički je još uvek teško izvući plemenite metale iz elektronskih uređaja, što je glavna prepreka za njihovu reciklažu.

Podsticaj i malim i velikim sakupljačima u  ovoj oblasti može biti inovacija koja stiže iz indije. Kompanije Attero osnovana je 2008. i nakon što je demonstrirala potencijal u matičnoj zemlji, započela je sa osvajanjem američkog tržišta. Attero ima lokalni pristup rešavanju problema reciklaže elektroskih uređaja i pojednostavljuje tok od sakupljanja do finalne obrade u svojim pogonima koji se nalaze svuda. Specijalozovani su za izvlačenje plemenitih metala iz EE otpada, koje potom distribuiraju krajnjim korisncima i prodavcima. Sam proces reciklaže ne umanjuje kvalitet plemenitih metala, što omogućava krajnju održivost jer materijal može iznova da se koristi. Attero omogućava reciklažu više od 10 vrsta plemenitih metala, poput zlata i paladijuma, koji se koriste u elektronskim uređajima.

Strategija ove kompanije ogleda se u postojanju mreže manjih  postrojenja koja će biti što bliže izvoru prikupljanja. Postrojenje od devet hiljada kvadratnih metara ima kapacitet obrade 2.000 tona matičnih ploča, a neophodno je uložiti dva miliona dolara. Attero u Indiji sarađuje sa velikim imenima poput kompanija Xerox i Epson. Procenjuje se da će ove godine ostvariti prihod od 27 miliona dolara, koji će se uvećavati i do 100 odsto iz godine u godinu.

Written by sineza.rs