medijanaJavno-komunalno preduzeće “Medijana” počeće danas da deli školama i javnim preduzećima u Nišu posude za primarnu selekciju otpada koji može da se reciklira. U narednih nekoliko nedelja “Medijana” će obrazovnim ustavnovama i firmama podeliti 250 kutija za papir, 25 kanti za baterije i 100 kontejnera za ostali otpad kao što je staklo, tekstil, drvo, karton i plastika. Posude za selekciju otpad biće podeljene u okviru projekta pod nazivom “Očistimo Niš kroz Reciklažu“.

Za realizaciju ovog projekta grad Niš je posredstvom Fonda za zaštitu životne sredine izdvojio 2,9 miliona dinara. Projekat je pokrenut kako bi Niš postao čistiji i kako bi se otvorila nova radna mesta u reciklažnoj industriji.

Written by sineza.rs