Na Beogradskom sajmu održane su dve stručne i srodne manifestacije – 11. Međunarodni sajam energetike – „Energetika 2015“ i 12. Međunarodni sajam zaštite životne sredine – EcoFair, gde je Udruženje reciklera Srbije imalo zapaženu ulogu.

Kao i svake godine, u okviru štanda Udruženja Reciklera Srbije sve eminentne reciklažne kompanije su predstavile sebe i svoje projekte. U svom predstavljanju, Recikleri Srbije su pružili priliku privrednim i ostalim subjektima informacije o novim tehnikama i tehnologijama u oblasti zaštite i unapređenja kvaliteta životne sredine a samim tim i mogućnost korišćenja najboljih mogućih svetskih tehnologija.

Reč je o sajmovima koji povezuju potrebe, obaveze i mogućnosti u ovim oblastima, a održani su pod pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Zajednički slogan im je „Nova energija“. Sajam Ecofair je posvećen sistemima i mehanizmima zaštite životne sredine, sa posebnim akcentom na „zelenoj ekonomiji“, industriji reciklaže i upravljanju otpadom.

 

Written by sineza.rs