reciklazaReciklažna industrija suočena je sa velikim problemima i u pojedinim firmama je smanjen broj radnika, jer i dalje nisu obezbeđena sredstva za otpad prerađen u protekloj godini.

Ugovori za dodelu sredstava za prerađen otpad u drugom, trećem i četvrtom kvartalu su potpisani, ali ona još uvek nisu isplaćena, navodi predsednica Udruženja.

Sredstva za prvi kvartal u 2013. godini su isplaćena, za ostale kvartale nisu, a konkurs za dodelu sredstava za 2014. godinu još nije objavljen.

Petrović Vukićević je istakla da su predstavnici udruženja u stalnom kontaktu sa Ministarstvom energetike i da su dobili obećanja da će sredstva biti isplaćena nakon rebalansa budžeta.

“Dobili smo uveravanja da će i konkurs biti raspisan, ali se to i dalje nije dogodilo, što ambijent za poslovanje čini jako nepredvidivim i rizičnim”, dodaje ona.

Prma njenim rečima, reciklažne firme su suocene sa problemom nelikvidnosti, i samim tim su “pod lupom” banaka koje postojeće plasmane ka reciklerima smatraju visokorizičnim.

Ranije je bilo sličnih upozorenja da firme više nemaju novca ni da servisiraju obaveze prema bankama, niti za plate i doprinose zaposlenih.

Takođe i ranije je ukazivano na to da je važno da se što pre objavi konkurs o dodeli podsticajnih sredstava za tretman otpada u 2014. godini, upozorivši da ako do toga ne dođe reciklažna industrija će “raditi u apsolutnom minusu”.

Osim višemesečnih neisplaćenih naknada reciklerima, problem je predstavljalo i sporno tumačenje Pravilnika o porezu na dobit pravnih lica u vezi plaćanja PDV-a za sirovine u periodu od 1. januara do 28. avgusta prošle godine. Već duže vreme jasno je da firme jako teško dolaze do sredstava koja su im potrebna za rad, da je sakupljačka mreža loša i da zbog toga postoji problem sa nelegalnim tokovima otpada.

Izvor: ekapija.com

Written by sineza.rs