seminar-o-reciklaziBanja vrujci – Svaki građanin Srbije dnevno u proseku baci dva kilograma smeća, manje od 20% se reciklira, dok ogroman ostatak ostaje da zagađuje prirodu.

Upravo problemima recikliranja, smanjenja i ponovne upotrebe otpada bave se učesnici seminara o reciklaži iz 20 zemalja, okupljeni u organizaciji NVO “Ekoplaneta” studenata Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu koji se bave ekologijom.

“U Srbiji je situacija veoma loša, jer još nije dovoljno razvijen sistem za reciklažu bilo koje vrste otpada. Nastojimo zato na seminaru da uočimo iskustva drugih zemalja čiji su predstavnici na radionicama objasnili stragegiju borbe za smanjenje otpada”, kaže Jelena Drobac, predsednica “Eko planete“.

Izvor: Večernje novosti

Written by sineza.rs