eko-glasUdruženje „Eko glas” realizuje još jedan ekološki projekat pod nazivom „Naše reciklažno dvorište”. Tokom proteklih pet godina udruženje je sprovelo više desetine projekata i aktivnosti ekološke edukacije, kao i konkretne akcije čišćenja terena od smeća i ozelenjavanja pojedinih gradskih površina.

Ideja projekta „Naše reciklažno dvoriše” je da se u Mesnoj zajednici Kolare postavi reciklažno dvorište, koje će sadržati kontejnere i sudove za sve vrste otpada koji se javljaju u svakom seoskom domaćinstvu, kao i bilborde i panoe sa edukativnim sadržajem o načinu i značaju ovakvog odlaganja otpada. Do sada je „Eko glas” uglavnom sprovodio aktivnosti na gradskom području a ovog puta su se opredelili za edukaciju seoskog stanovništva po pitanju selekcije otpada i podizanja ekološke svesti.

Projektom će biti sprovedena akcija čišćenja terena od raznih vrsta otpada, edukacija stanovništva i dece osnovnoškolskog uzrasta o značaju pravilnog odlaganja otpada, značaju raciklaže i zdrave životne sredine i na kraju postavljanja i samih kontejnera i sudova koji će činiti reciklažno dvorište. Ovo će omogućiti odlaganje osim komunalnog otpada i druge vrste otpada, kao što su papir, staklo, metal, plastika, zeleni otpad i kabasti otpad iz domaćinstva.

Koje su to aktivnosti sprovedene do sada i šta nas očekuje u narednom periodu nešto više o tome, rekla nam je Jelena Cvetković, član udruženja: Ovaj projekat je započeo pre devet meseci kada su članovi Eko glasa sa još 11 organizacija iz cela Srbije prošli obuku o načinu prikupljanja sredstava (fandrejzing) od pojedinaca i od kompanija.

Posle treninga koji se odvijao tokom tri meseca, 10 organizacije koje su nojbolje primenile stečena znanja u pisanje predloga projekta, dodeljen je tehnički grant koji je organizacijama obezbedio uslove za prikupljenje sredstava od individualnih lica i od kompanija, kroz razne aktivnosti primenjujući osnovne tehnike fandrejzinga. Ceo ovaj projekat omogućila je Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID, kroz projekat građansko društvo za budućnost koji Trag fondacij za lokalne inicijative iz Beograda realizuje sa Institutom za održive zajednice – ISC. Proces prikupljanja sredstava završavamo do kraja godine, nakon čega od Trag fondacije dobijamo još toliko sredstava. Od svih prikupljenih sredstava projekat „Naše raciklažno dvorište” praktično počinjemo sa realizacijom od nove godine.

Izvor: Novi Put

Written by sineza.rs