Sporazum Makedonije i Srbije

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Makedonije potpisale su u Skoplju sporazum, vezan za oblast Zaštite životne sredine.

Share
Problemi reciklera u Srbiji

BEOGRAD, 2. februara (Tanjug) – Kapaciteti fabrika za reciklažu ambalažnog otpada premašuju količine koje se sakupe na teritoriji Srbije, a nedostatak sirovine prouzrokovan je nerazvijenom sakupljačkom infrastrukturom i nedovoljnih ulaganja

Share
Kako sada funkcionise reciklažna industrija?

Usvajanjem izmena i dopuna seta ekolških zakona kojim bi bilo omogućeno formiranje i početak rada Fonda za zaštitu životne sredine u toku godine, reciklažna industrija će moći da prevaziđe najkrupnije

Share
U 11 novosadskih škola akcija „Ne bacaj, recikliraj“

Specijalni kontejneri nalaze se ispred 11 novosadskih škola u akciji „Ne bacaj, recikliraj“ udruženja građana „Komšija – Petrovaradin„, koje poziva sve zainteresovane da se pridruže inicijativi i donesu otpad na preradu.

Share
Kako unaprediti zaštitu životne sredine u Srbiji

Donošenje i sprovođenje akcionog plana kao i ponovno pokretanje Fonda za zaštitu životne sredine, osnovni su preduslovi da bi u narednoj godini mogao da se unapredi sistem zaštite životne sredine, rečeno

Share
Članovi Udruženja Reciklera Srbije rade u skladu sa zakonom

Članovi Udruženja Reciklera Srbije rade u skladu sa zakonom kao društveno odgovorne kompanije.

Share
Podaci iz Petog izveštaja Međuvladinog panela o klimatskim promenama

Podaci iz Petog izveštaja Međuvladinog panela o klimatskim promenama (IPCC), koji je predstavljen na radionici koju su organizvali Centar za promociju nauke (CPN), organizacija „Jedan stepen Srbija“ i CEKOR donosi poražavajuće podatke

Share
U Srbiji najniža eko-taksa za ambalažni otpada

BEOGRAD – Iako proizvođači i uvoznici koji na domaće tržište stavljaju u promet proizvode čija ambalaža nakon upotrebe postaje otpad plaćaju najnižu eko-taksu u regionu, sistem primarne selekcije otpada u

Share
Hitno doneti rešenje o uklanjanju industrijskog otpada

Formiranje Fonda za zaštitu životne sredine, pouzdani i aktuelni podaci, stručni kapaciteti, edukacija javnosti i civilnog društva, kao i uvođenje reciklaže industrijskog otpada glavni su uslovi za poboljšanje upravljanja industrijskim

Share
Konferencija Klimatske promene i zelena ekonomija održana u Beogradu

Mreža Ujedinjenih nacija za rešenja održivog razvoja ( SDSN) i Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj ( CIRSD) zajednički su organizovali međunarodnu konferenciju “Klimatske promene i zelena ekonomija”, 20. novembra 2014.

Share