Formiranje Fonda za zaštitu životne sredine, pouzdani i aktuelni podaci, stručni kapaciteti, edukacija javnosti i civilnog društva, kao i uvođenje reciklaže industrijskog otpada glavni su uslovi za poboljšanje upravljanja industrijskim i opasnim otpadom, rečeno je danas u parlamentarnoj debati.

Read more

Mreža Ujedinjenih nacija za rešenja održivog razvoja ( SDSN) i Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj ( CIRSD) zajednički su organizovali međunarodnu konferenciju “Klimatske promene i zelena ekonomija”, 20. novembra 2014. godine u Beogradu. Skup je održan u svetlu aktuelnih napora međunarodne zajednice na definisanju razvojne agende UN za period posle 2015. godine, kao i završnih pregovora o klimatskim promenama, koji će biti finalizirani na samitu šefova država i vlada u Parizu, decembra 2015. godine.

Read more

Udruženje O3one, uz podršku Sekretarijata za očuvanje životne sredine grada Beograda, organizuje foto konkurs pod nazivom „Dišite“.

Read more

Ana Petrović Vukićević: Iako suočeni sa velikim problemima, u reciklažnoj industriji sa optimizmom gledaju na naredni period. U Udruženju reciklera očekuju da će firme uskoro biti isplaćene za potpisane ugovore o preradi otpada u 2013. godini. Takođe, veruju da će početkom februara biti potpisani ugovori za 2014. godinu.

Read more

Ministаrkа poljoprivrede i zаštite životne sredine prof. dr Snežаnа Bogosаvljević Bošković i predstаvnici Ministаrstvа sаstаli su se u ponedeljak 23. juna sа predstаvnicimа Udruženjа reciklerа Srbije u prostorijаmа Ministаrstvа poljoprivrede i zаštite životne sredine.

Read more

UŽICE, 15. jun 2014. (FoNet) – U Užicu je predstavljen projekat prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora “Reciklažom tekstila do održivih rešenja“, koji realizuju udruženja ženski centar iz Užica i “SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja” iz Nikšića. “Cilj projekta je stvaranje uslova za zapošljavanje žena iz teško zapošljivih grupa u Srbiji i Crnoj Gori,ali i stvaranje uslova za razvoj reciklaže tekstila”, kaže Radmila Gujančić iz Ženskog centra.

Read more

U Beogradu je 12. juna organizovan sastanak učesnika i partnera koji sarađuju u okviru projekta ” TEGO concept” u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Reč je o organizaciji “Bonaventura” koja već nekoliko godina sprovodi projekat u kojem se kroz reciklažu ambalažnog otpada zapošljavaju žene iz marginalnih društvenih grupa.

Read more

Iz Obrenovca na deponiju u Vinči dnevno stiže od 300 do 500 tona smeća, kažu u JKP Gradska čistoća. Oni ističu da te dodatne količine otpada ne predstavljaju problem za funkcionisanje preduzeća.

Read more

Fabrike koje se bave reciklažom posebnih otpada u koje spadaju gume, proizvodi koji sadrže azbest, akumulatore, otpadna ulja, električni i elektronski otpad za njihovu preradu trebalo bi da dobiju od države podsticajna sredstva. Međutim, naknade za prerađeni otpad nisu isplaćene za prošlu godinu, a usled nedavnih poplava očekuju se dodatne količine otpada koji je potrebno reciklirati i na taj način sačuvati životnu sredinu.

Read more

Usled popolava, neočekivano mnogo posla imaju i fabrike za reciklažu, a kako kažu, spremni su za taj izazov. Ipak, recikleri ističu da im naknade za prerađeni otpad nisu isplaćene ni za prošlu godinu.

Read more
Page 4 of 17 First page...2345610...Last page